Rotkon yli vievän sillan vieressä on zip-köysirata, jolla huimapäät voivat ylittää rotkon